0

HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018

29/05/2018

-

Pushido Paint

-

0 Bình luận

   

   Ảnh sản phẩm mới sơn Kiusiu

Tổng giám đốc Hồ Sỹ Tiếp & Tiến sĩ khoa học Đỗ Mạnh Hùng lên công bố sản phẩm mới

Đại Lý trên mọi miền Tổ Quốc  về tham dự hội nghị tri ân khách hàng

Tập thể cán bộ công nhân viên sơn Pushido – Kiusiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận của bạn