0

HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SƠN PUSHIDO - CHẤT LƯỢNG VÀ THƯƠNG HIỆU ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

cấp bằng chứng nhận Chất Lượng và Thương hiệu PUSHIDO phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn .

Giấy chứng nhận : JIS K 5663 : 1995

Giấy chứng nhận : TCVN 8652 : 2012

Giấy chứng nhận : TCVN ISO 9001: 2008/ISO 9001 :2008

Giấy chứng nhận : Sản phẩm sơn Pushido phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Bảng vàng chứng nhận giải thưởng THƯƠNG HIỆU VÀNG THĂNG LONG tại VP công ty Sơn Pushido.